నైపర్ సాధనకు మైపర్ పార్మసీ కాలేజి వారు ఉచితంగా అందిస్తున్న అడ్వాన్స్ కోర్సు.

🔸 B.Pharmay అనేది ఆరోగ్య సంరక్షణ అధ్యయనానికి సంభందించిన వృత్తి పరమైన విభాగం. మరియు ఇది నైపుణ్య ఆధారితమైనది.

🔸 వైద్య మరియు విజ్ఞాన రంగానికి సంభందించిన అవగాహన నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి.

🔸 ఫార్మసీ కోర్సుకు సంభందించిన ప్రాథమిక పరిజ్ఞానంపై శిక్షణ పొందడానికి.

🔸 ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా పేరొందిన వైద్యరంగంలో అవకాశాలు కల్పిస్తున్న ఏకైక రంగం ఫార్మసీ..

🔸 4 సంవత్సరాల B.Pharmay మరియు 6 సంవత్సరాల Pharma – D లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి MIPER ను ఎన్నుకోండి.

🔸 కార్పొరేట్ రంగం వైపు మీ దృష్టిని మరల్చడానికి MIPER. ను ఎన్నుకోండి.

భావ వ్యక్తీకరణ సాధనాల కొరకు అందిస్తున్న కోర్సులు..

🔹 రీడింగ్ స్కిల్స్
🔸 రైటింగ్ స్కిల్స్
🔹 లిజనింగ్ స్కిల్స్
🔸 స్పీకింగ్ స్కిల్స్
🔹 కంప్యూటర్ స్కిల్స్

మీ ఉజ్వల భవిష్యత్ సాధనకు MIPER ను ఎన్నుకోండి..

సంప్రదించవలసిన నెంబర్స్:
7330666762, 9440638263

Five Day Faculty Development Programme On Insights into Experiential Learning and Clinical Education in Pharmacy – 21st to 25th August 2023

 

Welcome to MIPER Kurnool.

Greetings from MOTHER THERESA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION & RESEARCH(MIPER).

Its our immense pleasure to introduce Mother Theresa Institute of Pharmaceutical Education & Research, promoted by the “THERESA SAMUEL GEORGE SOCIETY”.

The members of the society have vast experience in administrating Higher Education Institutions for the last 3 decades.

The Secretary of the society is Dr. A. Sathish being an ophthalmic surgeon viz, NCCSA which is running the Higher Educational Institutions for the last 3 decades. In recognition contribution to the upliftment of the lower strata of the society, the society is promoting “ Mother Theresa Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kurnool.

The President of the society is Smt. C. Theresamma M.Sc., M.Ed., M. Phil., now 80 years old, on whose name the present institution is established. She started her stint as a Headmistress of Government Girls High School in 1960 and served for 23 years as an able administrator. Later in 1983, she co-founded Sree Rayalaseema Christian College of Education, a Teacher Training Institute with her husband, Late Dr. A. Samuel George. This journey continued with the starting of an engineering college in 1997 and a pharmacy college in 2001 at Markapur. With the demise of the founder chairman, Dr. A. Samuel George in 2006, the administration was taken up by / handed over to Dr. A. Sathish, the secretary of the society. In fond remembrance and due respect to his parents, Dr. A. Sathish established this society namely “ THERESA SAMUEL GEORGE SOCIETY ”.

Dr. Stella Sathish who is qualified Gynaecologist from Kurnool Medical College has preponderance commitment for imparting the quality teaching, clinical training and placing the pharmacy graduates to their desired goals viz., by training the students in various skill development programmes, research activities and industrial training by providing ample opportunities for their holistic growth and excellence in their career. Dr. Stella is trained  in innovative teaching methods and student centered practices for serving the best to the present world.